Boekrecensie in Samenleving en Politiek

In het decembernummer van Samenleving en Politiek (SAMPOL) publiceerde François Levrau een boekbespreking van ‘Iedereen Racist.’ De bespreking zit achter een pay wall, maar ik neem de vrijheid om er toch een heel klein stukje van over te nemen.

“Over de multiculturele samenleving werd, ook in de Nederlandse taal, al een propvolle bibliotheek geschreven. De vraag is dan ook of dit boek wel had moeten worden neergepend en of het überhaupt iets bijdraagt. Ik meen van wel; sterker nog, het is mij een raadsel waarom dit boek er nog niet eerder is gekomen. Voor zover ik mij nog tussen de vele rekken die deze bibliotheek intussen kent een weg kan banen, is het één van de weinige boeken die vanuit de sociale psychologie de multiculturele samenleving beschrijven en onderzoeken. Die focus op de sociale psychologie, het vakdomein van de auteur, is nochtans belangrijk, mede ook omdat politiek-filosofen en beleidsmensen voordeel kunnen halen uit dit boek. Wat is men immers met het uitdenken van een theorie over hoe de samenleving er hoort uit te zien, als die te ver  afstaat van wat we redelijkerwijze van mensen kunnen/mogen verwachten? En wat is men met het  implementeren van een beleid dat zich onvoldoende rekenschap geeft van hoe mensen nu eenmaal sociaal functioneren?”