Waarom Unia het publiek voor zich moet winnen

In De Morgen verscheen er een opiniestuk over Unia. De conclusie ervan is dat Unia diegenen die het wilt bekeren, het meest op de tenen trapt, waardoor ze  het meest tegen het Centrum zijn. Daarom heeft het Centrum geen (of een averechtse) impact op die mensen.

Er dringt zich dan ook duidelijk een andere strategie op. Het Centrum zal toch moeten werken aan het beeld dat het oproept, en dan doel ik niet alleen op haar communicatiebeleid. Het meest probate middel is dat het ook duidelijk moeten optreden bij omgekeerd racisme (of bij seksisme).

Alleen door zich boven de partijen te stellen, kan het Centrum het nodige morele gezag verkrijgen.

Iedereen zal mee in het bad moeten. Dat is meteen ook de basisfilosofie van het boek ‘Iedereen racist’.  Iedereen heeft de demonen van onverdraagzaamheid en discriminatie in zich. Iedereen moet op dezelfde manier hierop aangesproken worden.

Om vooroordelen te bestrijden, is politieke correctheid eerder een hinderpaal is dan een hulpmiddel.

Ondertussen woedt de discussie verder.

Een video-overzicht op De Redactie.

Een reactie van Unia zelf.

En een kritisch opiniestuk van luis in de pels Jean-Marie Dedecker in KNACK.