Na de incidenten: worden we met zijn allen racistischer of net niet?

Op de website van VRT verscheen een artikel nadat ons land werd opgeschrikt door een aantal incidenten waarin racisme wellicht een rol speelde. Zo werd een 15-jarige Afrikaanse jongen op de sporen gegooid door een persoon die op zoek was naar bonje. Deze persoon werd prompt aangehouden voor racistisch geweld.

Vertonen vooroordelen een stijgende of dalende trend  doorheen de tijd? Om die vraag te beantwoorden hebben onderzoekers nood aan metingen van vooroordelen in representatieve steekproeven . Deze metingen dienen dan om de x-aantal jaren herhaald te worden. Bovendien dient dergelijk onderzoek gevalideerde schalen van vooroordelen te bevragen. Nu, zo’n perfect onderzoeksmateriaal  is niet aanwezig.

Wel presenteert het artikel de analyse van enkele items die peilen naar de angst voor ‘migranten’. Hieruit blijkt eerder een afname dan een toename.

Dat achterstelling nog steeds een probleem is, mag blijken uit het feit dat leden van minderheden minder verdienen, vaker werkloos zijn en eerder in een toestand van armoede leven. Daarom moeten we volgens de journalisten (Alexander Dumarey & Fabian Lefevere) niet verwonderd zijn dat leden van minderheden zich racistisch bejegend achten.

Uiteraard is achterstelling niet alleen aan racisme te wijten. Het feit dat migratie uit bepaalde landen weinig geschoold is, vormt eveneens een verklaringsgrond. Achterstelling verdwijnt helaas niet als sneeuw voor de zon, maar duurt generaties lang, ongeacht kleur.